Frente per les Identid°ts y LLengžes Amenazades
   
PORTADA

űQUČ E'L FILLA?

űPER QUČ'L FILLA?

OBJETIBO

CONTACTA EN LO FILLABalenci°
Balear
Castell°
Ingll©sContacta en lo FILLA
Si lo teu idioma materno est° en perill de desaparici„.
Si est°s sensibilizat en esta situaci„.
Si creus que e import°n salbaguard° lo patrimoni llingž≠stic d'Europa.
Si creus que e importan que'ls europeos profundicem en la Defensa dels Drets Um°ns.

P„sa't en contacto en lo FILLA.

             Ďa baries formes d'achud° a consegu≠ estos objetibos, per aix„, si bos colabor°, integr°te u deman° m©s informaci„, pots pos°te en contacto en nantros a trab©s de la direcci„ info@filla.info.

             Pots pos°te tam© en contacto en les sigui©ns direcci„ns pa receb≠ m©s informaci„ sobre estes llengžes amenazades que actualmen est°n integrades al Frente per les Identid°ts y Llengžes Amenazades:

Aragon©s (oriental)      aragones@filla.info
Idioma Balear      balear@filla.info
Idioma Balenci°      valencia@filla.info
 

Frente per les Identid°ts y LLengžes Amenazades
info@filla.info