Front per les Identitats i Llengues Amenacades
   
PORTADA

?QUE ES EL FILLA?

?PERQUE EL FILLA?

OBJECTIU

CONTACTA EN EL FILLAAragones (oriental)
Balear
Castella
Angles

Contacta en el FILLA
Si el teu idioma matern esta en perill de desaparicio.
Si estas sensibilisat en esta situacio.
Si creus que es important salvaguardar el patrimoni llinguistic d'Europa.
Si creus que es important que els europeus profundisem en la defensa dels Drets Humans.

Fica't en contacte en el FILLA.

             N'hi ha varies formes d'ajudar a conseguir estos objectius, per aixo, si vols colaborar, integrar-te o demanar mes informacio, pots ficar-te en contacte en nosatros a traves de la direccio info@filla.info.

             Pots ficar-te tambe en contacte en les seguents direccions per a rebre mes informacio sobre estes llengues amenacades que actualment estan integrades en el Front per les Identitats i Llengues Amenacades:

Aragones (oriental)      aragones@filla.info
Idioma Balear      balear@filla.info
Idioma Valencia      valencia@filla.info
 

Front per les Identitats i Llengues Amenacades
info@filla.info