Front per les Identitats i Llengues Amenacades
   
PORTADA

?QUE ES EL FILLA?

?PERQUE EL FILLA?

OBJECTIU

CONTACTA EN EL FILLAAragones (oriental)
Balear
Castella
Angles

Objectiu del FILLA
             Al FILLA estan cridats tots els grups llinguistics que patixquen qualsevol grau d'etnocidi llinguistic. Tan sol d'esta forma creem que podem conseguir frenar els diferents procesos etnocides que es donen en Europa. Es per aixo que resulta molt important que s'integren en el FILLA representants dels diferents casos donats.

             Des del FILLA va a treballar-se per a superar aquelles situacions d'ostracisme i censura per a els casos denunciats.

             Consequentment, es deu actuar per a crear un estat d'opinio general favorable, puix la profundisacio en els Drets Humans beneficia a tots. En este sentit creem que estes reivindicacions deurien constituir-se en premises propies d'aquelles forces civiques o politiques en vocacio progressista.

             Es per aixo, que s'enten que l'accio del FILLA deu concentrar-se en cada cas fins conseguir que cada una d'estes llengues fruixca de proteccio eficient per part de les administracions publiques i de reconeiximent per part dels agents socials.

             En definitiva, el nostre objectiu consistix en sensibilisar a l'Opinio Publica europea sobre l'existencia de situacions injustes que atenten contra l'Identitat llinguistica d'uns colectius, i per tant contra els individus que els integren tant en els seus drets individuals (Drets Humans), com en els seus drets publics (Drets Constitucionals).

             Este proces de presa de conciencia d'este problema va dirigit especialment, tant a la classe politica europea com als estaments universitaris i academics competents, per a que agarren el compromis responsablement en ell.
 

Front per les Identitats i Llengues Amenacades
info@filla.info